Do you know exactly what your organisation contributes to?

ENG Below – ESP abajo Wat als het bestaansrecht van je organisatie een dienst is, of verschillende diensten? Erop gericht om veranderingen te helpen realiseren in het sociaal weefsel dat onze maatschappij is?In dat geval hebben we het – meestal – over complexe sociale veranderprocessen. Complex omdat het over maatschappelijke dingen gaat, omdat de contextContinue reading “Do you know exactly what your organisation contributes to?”